Dit is Porterville Rugby Klub se 100 ste bestaans jaar. Kom ondersteun die Klub.

Plek: Pella Park Sportsgronde

Datum: 23 Februarie 2019

Tyd: 08H00

Vir enige navrae skakel die Voorsitter: Randal Swartz: 073 083 4590