Eertydse mense was hoofsaaklik afhanklik van vervoer deur middel van diere. So was die ryperd, die perdekar, die eselwa, die ossewa en die oskar die aangewese vervoermiddels.

Die eerste spoorlyn in die geweste hier vanaf die Kaap tot by Worcester geloop en die stasie wat die hele Porterville en Piketberg gebiede bedien het, was Gouda. So was Gouda dan in die outyd ‘n baie belangrike plek en by Halfmanshof het die Porterville en Piketberg paaie geskei.

Toe het Porterville se mense ‘n opdrag aan adv. J.H.H. de Waal, die Volksraadlid, gegee om hom te beywer om ‘n spoorlyn na Porterville te laat bou en dit was wel in 1926.
Adv. De Waal was baie gemotiveerd en het na daadwerklike onderhandelinge, goedkeuring verkry vir die bou van die spoorlyn en gepaardgaande hiermee is toestemming verleen vir die oprigting van ‘n stasiegebou en ‘n loods asook ‘n paar huise om as huisvesting te dien vir die amptenare.
Dit was die begin van die depressie jare en baie mense was werkloos. Net soos die ‘’damjapies’’ wie Porterville se dam met die hand gebou het, so het armes die spoorlyn gebou en diep uitgrawings moes uitgekap word, soos vandag nog gesien kan word by die skougronde en langs Porterville se teerpad waar die spoor le. Die meeste van die armes was arm blankes.Die pad na Porterville het dan al langs die ruie vleie so op die kant van die Renosterbosveld geloop, sodat die hoë bosse vermy kon word. Padvervoer was egter nie die geskikste vervoer nie, want alle produkte soos koring ens. moes op Gouda op die spoor gelaai word.

Toe het Porterville se mense ‘n opdrag aan adv. J.H.H. de Waal, die Volksraadlid, gegee om hom te beywer om ‘n spoorlyn na Porterville te laat bou en dit was wel in 1926.
Adv. De Waal was baie gemotiveerd en het na daadwerklike onderhandelinge, goedkeuring verkry vir die bou van die spoorlyn en gepaardgaande hiermee is toestemming verleen vir die oprigting van ‘n stasiegebou en ‘n loods asook ‘n paar huise om as huisvesting te dien vir die amptenare.
Dit was die begin van die depressie jare en baie mense was werkloos. Net soos die ‘’damjapies’’ wie Porterville se dam met die hand gebou het, so het armes die spoorlyn gebou en diep uitgrawings moes uitgekap word, soos vandag nog gesien kan word by die skougronde en langs Porterville se teerpad waar die spoor le. Die meeste van die armes was arm blankes.

So is die spoorlyn gebou met sweet, maar ook met baie durf en in 1929 is alles voltooi. Die lyn, die stasie asook die huise was voltooi en adv. De Waal en die Portervillers, wie die inisiatief geneem het om die spoor gebou te kry, kon met genoegdoening terug kyk. Dieselfde mense wie so baie dinge op Porterville staangemaak het, was hoofsaaklik ook hier betrokke. Porterville stasie is 469 voet bo seespieel en is 36 myl vanaf Hermon.

Ons kan net terug kyk met verlange na die ou stoomtrein wat fluit fluit Porterville stasie ingekom het en wat dan stoomafgeblaas het, om ver te kon hoor. Dan het die ‘’shuntery’’ langsamerhand begin en so na alles, ry die trein weer terug na Hermon. In 1947 is die stoomlokomotief vervang met ‘n diesellokomotief.

Francois du Bois